Вітаємо вас на сайті нашої школи!

Ласкаво просимо!   

       Наш новий сайт - http://leukhi-zzso.vn.sch.in.ua/


 Юридична назва закладу 

                                Леухівський заклад загальної

                              середньої освіти І-ІІІ ступенів

                           Дашівської селищної ради

                            Вінницької області

   Поштова адреса                22756

                                               Вінницька область

                                                с.Леухи

                                                вул. Савишина, 7  

                                        

   Як створити недискримінаційне середовище у школі: покрокова інструкція для директора

  Забезпечення рівного доступу до освіти і неупередженого ставлення до всіх дітей такі ж важливі завдання директора школи, як і забезпечення якості освітньої діяльності школи.

  Принцип інклюзивності та справедливості в освіті передбачає, що всі діти повинні мати доступ до освітніх можливостей, що сприятиме досягненню ними кращих результатів у навчанні незалежно від статі, національності або достатку, освіти чи професії їхніх батьків.

  Що таке дискримінація та як її виявити?

  Дискримінація це ситуація, коли дитина чи група дітей за певними ознаками (інвалідність, місце проживання, добробут родини, стать, віра тощо) обмежується у користуванні правами, послугами, свободами без обґрунтованих правомірних причин. Прикладом прямої дискримінації може бути різниця у ставленні до різних груп дітей протягом навчання: від кого очікують і стимулюють до більших успіхів, скажімо, в математиці, кого вважають менш здібними, кого готові більше заохочувати, підтримувати тощо.

  Якщо пряма дискримінація більшості людей зазвичай очевидна, оскільки полягає у менш прихильному ставленні, то з непрямою дискримінацією складніше. Непряма дискримінація проявляється через формально нейтральні правила, норми, критерії чи практику, коли певна людина або група людей опиняється у невигідному становищі порівняно з іншими, або отримує гірші умови. Прикладом непрямої дискримінації може бути ситуація, коли до школи потрібно прийти у певному одязі, а у окремої групи дітей через фінансовий стан родини немає такої можливості.

  Поруч із дискримінацією завжди “ходять” упередження хибні або негативні думки про людину, що складаються наперед, а висновки про її здібності чи нахили робляться лише за певною ознакою. Наприклад, коли про людей ромської національності наперед думають як про нечесних або про дітей певної статі як про схильних до певних наук, гуманітарних чи природничих.

  При визначенні, чи належним чином забезпечуються в школі права дітей, потрібно переконатись, що всі групи дітей різної статі, національності, стану здоров’я тощо, мають рівні права і можливості. Не менш важливо перевірити, чи відсутнє упереджене або дискримінаційне ставлення як до окремих дітей, так і груп дітей, об’єднаних певною ознакою. Особливу увагу у виявленні ознак дискримінації чи упереджень варто звернути, якщо у школі є діти та сім’ї-представники національних чи релігійних меншин, діти з особливими освітніми потребами, представники різних етнічностей та культур.

  Перешкоди у забезпеченні недискримінаційного середовища у школі:

  • Соціальні  стереотипи і упередження, відсутність даних або недостатня кількість даних про реальні потреби різних груп людей за статтю, віком, майновим становищем тощо.

  Наприклад, менше заохочення дівчат до IT сфери через стереотип, що це чоловіча професія, або хлопців до гуманітарних наук, оскільки вони вважаються “жіночими”.

  • Організаційні  розташування, розклад занять, логістика/транспорт, бюрократичні процедури.

  Наприклад, відсутність пандуса може бути непомітна фізично здоровій людині, але буде перешкодою для людей на візках або батьків з дитячими колясками.

  • Особисті  економічні і фінансові можливості, стан здоров’я, релігійні переконання, національні традиції, велика кількість дітей у родині, кількість вільного часу поза школою тощо.

  Наприклад, неврахування релігії дітей при викладанні певних предметів, зокрема християнської етики, або неврахування різниці в релігійних святах.

  Як перевірити свої або чужі упередження?

  Ми всі маємо припущення і певні упередження, які формуються культурним середовищем, поведінкою, сферою діяльності, робочою атмосферою тощо. Навіть якщо здається, що ставлення до всіх однакове, а припущення відповідають дійсності, завжди варто це перевірити, поставивши припущення під сумнів.

  Додатково до індивідуальних упереджень школа може мати формальну і неформальну політику, традиції, норми, які можуть вплинути на формування упереджень учасників освітнього процесу. Завжди доцільно перевіряти, чи відповідають припущення реальному стану речей та як саме на освітній процес можуть впливати неформальні традиції школи.

  Допомогти в цьому можуть збір інформації, консультації, опитування та наступні перевірочні запитання.

  Ці запитання варто включити до анкет учнів та вчителів під час проведення самооцінювання школи. Також вони можуть бути корисними для саморефлексії директора при самооцінюванні школи.

  5 кроків, щоб запобігти дискримінації у школі

  Якщо відповіді на перевірочні питання просигналізували про проблему, або ж вона була виявлена у ході спостережень, або спілкувань із учасниками освітнього процесу, наступні 5 кроків допоможуть структурувати дії та уникнути повторюваності проблеми у майбутньому.

  Крок 1. Аналіз ситуації

  На цьому етапі варто детально проаналізувати всю наявну інформацію: зібрати відомості від сторін, на яких впливає ситуація, дані про релевантні законодавчі норми, правила, міжнародні стандарти, кращі практики позитивний досвід в аналогічних чи схожих ситуаціях, а також врахувати наявні соціальні, культурні та економічні умови. Варто використовувати лише достовірні джерела.

  Наприклад, директора школи повідомили про випадок булінгу щодо учня чи учениці у школі. У такому випадку необхідно проаналізувати законодавство, що визначає булінг і алгоритм дій школи у такій ситуації (зокрема Наказ МОН 28.12.2019 №1646), інші джерела інформації із порадами фахівців (настанови Освітнього омбудсмена тощо).

  Крок 2. Визначення сторін проблеми

  Щоб вирішити проблему, особливо важливо розуміти, хто є її сторонами і чи є щодо цих осіб або груп осіб упередження (включаючи ваші власні).

  Наприклад, батьки повідомляють про образливу поведінку групи учнів або учениць. Директорові слід з’ясувати, хто ті учні, на яких скаржаться батьки, чи належать вони до категорії малозабезпечених сімей або ж до національності, щодо якої розповсюджені певні упередження. Цю інформацію варто враховувати у роботі щодо запобігання можливій дискримінації за цими ознаками.

  Важливо пам’ятати, що потрібно враховувати лише факти, а не припущення щодо схильності тієї чи іншої групи дітей до певної поведінки. Це потрібно враховувати також і у випадках, коли постраждалою стороною є дитина з певної категорії (внутрішньо переміщені особи, дитина з інвалідністю тощо). При визначенні сторін проблеми не варто також слідувати припущенням щодо можливих провокацій з боку постраждалої сторони: звинувачення постраждалих є недопустимим.

  Крок 3. Виявлення потреб сторін

  Збираючи інформацію про потреби сторін, важливо пам’ятати, що вони не можуть бути однаковими у всіх, наприклад, всього учнівства і вчительства. Втім, зібравши їх, ці потреби слід згрупувати та не вдаватись до зайвої індивідуалізації. Способами збору інформації можуть бути обговорення, опитування, дослідження, консультації, співбесіди, круглі столи тощо. Проте у будь-якому випадку доцільно виявити та врахувати позиції різних груп людей: різного віку, статі, стану здоров’я, національності тощо. Ці дані потрібні, щоб оцінити вплив ситуації/проблеми на різні групи осіб.

  Варто пересвідчитись, що всі заінтересовані сторони змогли висловити свою позицію і були почуті. Для цього варто з’ясувати, чи наявні перешкоди в доступі до обговорень для певних груп осіб: чи всі зацікавлені сторони можуть отримати інформацію про обговорення, дістатися місця обговорень у визначений час, зрозуміти і почути інших, висловитись. На цьому кроці може бути виявлено, що відсутня певна інформація, є певні прогалини в даних, які потрібно заповнити. Наприклад, батьки учнів філій опорної школи можуть мати труднощі з доїздом на загальні батьківські збори.

  Крок 4. Розроблення варіантів рішень

  Використовуючи зібрані на попередніх кроках дані, формуємо декілька альтернативних варіантів вирішення ситуації/проблеми. На даному кроці також потрібно пересвідчитись, чи були враховані потреби та інтереси всіх сторін та оцінено різницю впливу і наслідків рішення на різних груп дітей, інших учасників освітнього процесу. Проаналізувавши впливи і ризики, обираємо оптимальне рішення. Якщо ви виявите, що рішення може мати негативні наслідки або нести ризики для деяких груп дітей або дорослих, варто оптимізувати такі рішення.

  Наприклад, при визначенні заходів, які будуть найбільш ефективними для покращення дисципліни під час уроків, варто зібрати інформацію про вплив тих чи інших активностей (додаткові заняття та завдання, інша подача матеріалу тощо), а також вивчити, як вони можуть вплинути на ситуацію конкретної дитини (чи можливі погіршення взаємин з батьками, відсутність можливості відвідувати позашкільні заняття тощо). Варто також врахувати навантаження на вчительство у випадку ухвалення рішення про зміну подачі навчального матеріалу, реакцію на зміни батьків тощо.

  Крок 5. Моніторинг та оцінка результатів

  Моніторинг і оцінка результатів допоможуть виміряти ефективність обраного шляху вирішення проблеми, а також коригувати свої дії у майбутньому. Разом із тим постійний моніторинг ситуації допоможе надалі запобігти проявам дискримінації чи упереджень, передбачити у річному плануванні роботи закладу заходи щодо виявлення та профілактики дискримінації тощо.

  Спостереження, моніторинги та опитування учасників освітнього процесу, що проводяться у ході самооцінювання школи, можуть стати дієвими інструментами на цьому шляху. Варто пам’ятати ознаки, за якими може відбуватись дискримінація, моніторити наявність учнівства та їхніх сімей з будь-якою із таких ознак та звертати особливу увагу на них при проведенні самооцінювання. Додавання до анкет запитань щодо проявів дискримінації у школі також допоможе здійснювати моніторинг та збирати інформацію.

  Варто також відстежувати незаплановані результати для різних груп і продумувати позитивні дії спеціальні заходи, що мають правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету і спрямовані на усунення виявлених нерівностей у можливостях чи дискримінації. Прикладом таких позитивних дій може бути проведення додаткових навчань/тренінгів для вчителів щодо виявлення та протидії цькуванню і дискримінації за ознаками статі, економічного статусу, національності, релігії тощо.

  Наприклад, у школі часто трапляються бійки і ви хочете зменшити кількість таких інцидентів. У такому випадку потрібно визначити, яка кількість конфліктів трапляється за певний проміжок часу (місяць, три місяці тощо) станом на початок моніторингу. Це будуть ваші вихідні дані. Далі відповідальна особа має фіксувати кожен інцидент бійки та збирати інформацію про те, що сталось, хто був учасником, вік, стать дітей тощо. Порівняння ситуації із вихідними даними можна проводити раз на півроку й на основі отриманих даних робити висновки про успішність або неуспішність заходів з протидії конфліктам, коригувати їх.

  Хід та результати усіх кроків варто фіксувати, а спосіб такого фіксування можна обирати самостійно. Рекомендується інформувати учасників освітнього процесу про зібрані дані (пам’ятаючи про захист персональних даних) та про ухвалені на їх основі рішення.

   

  Матеріал підготовлено в межах ініціативи «Система забезпечення якості освіти», що впроваджується в межах проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe). «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe) є проєктом міжнародної технічної допомоги, що реалізується компанією Alinea International та фінансується Урядом Канади.

   

 

   

   

   Положення

  про внутрішню систему забезпечення

   якості освіти

  у Леухівському закладі загальної

   середньої освіти  І – ІІІ ступенів  

  Дашівської селищної ради ради

    

  І. Загальні положення

  1.1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти Леухівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Дашівської селищної ради розроблено на підставі статті 41 ч. 2 Закону України « Про освіту» від 5 вересня 2017 року № 2145 – VІІІ та Закону України « Про загальну середню освіту» від 28.09.2017 року № 2145 – 19, Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, Статуту закладу освіти та інших нормативних документів.  

  1.2 . Колегіальним органом управління Леухівського ЗЗСО   І-ІІІ ст., який визначає, затверджує систему, стратегію та процедури внутрішнього забезпечення якості освіти, є педагогічна рада.

  1.3.Метою розбудови та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі є:

  - гарантування якості освіти;

  - формування довіри суспільства до системи освіти та ЗЗСО;

  - постійне та послідовне підвишення якості освіти.

  1.4. Відповідальними за впровадження та вдосконалення системи забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності в Леухівському закладі є директор,  заступники директора з навчально-виховної та виховної роботи, педагогічні працівники, методичні комісії, педагогічна рада закладу освіти.  

  ІІ. Структура

  внутрішньої системи забезпечення якості освіти

  2.1. Внутрішня система забезпечення якості освіти в закладі включає:

  - стратегію та процедури забезпечення якості освіти;

  - систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

  - критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти;

  - критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педаго-гічних працівників;

  - оприлюднені критерії, правила і процедури оцінювання управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти;

  - забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління закладом освіти;

  - створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища.

  ІІІ. Стратегія (політика) та процедури

  забезпечення внутрішньої системи забезпечення якості освіти

  3.1.Стратегія та процедура забезпечення якості освіти в Леухівському ЗЗСО І-ІІІ ст. базується на наступних принципах:

  - відповідності Державним стандартам загальної середньої освіти;

  - відповідальності за забезпечення якості освіти та якості освітньої   діяльності;

  - системності в управлінні якістю на всіх стадіях освітнього процесу;

  - здійснення обґрунтованого моніторингу якості;

  - готовності суб’єктів освітньої діяльності до ефективних змін;

  - відкритості інформації на всіх етапах забезпечення якості та прозорості процедур системи забезпечення якості освітньої діяльності.

  3.2.Стратегія (політика) та процедури забезпечення якості освіти передбачають здійснення таких процедур і заходів:

  - удосконалення планування освітньої діяльності;

  - підвищення якості знань здобувачів освіти;

  - посилення кадрового потенціалу закладу освіти та підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

  - забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу та підтримки здобувачів освіти;

  - розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;

  - забезпечення публічності інформації про діяльність закладу;

  - створення системи запобігання та виявлення академічної недоброчесності в діяльності педагогічних працівників та здобувачів освіти.

  3.3.Основними напрямками політики із забезпечення якості освітньої діяльності в закладі освіти є:

  - якість освіти;

  - рівень професійної компетентності педагогічних працівників і забезпечення їх вмотивованості до підвищення якості освітньої діяльності;

  - якість реалізації освітніх програм, вдосконалення змісту, форм та методів освітньої діяльності та підвищення рівня об’єктивності оцінювання.

  3.4. Механізм функціонування системи забезпечення якості освіти в Леухівському ЗЗСО І-ІІІ ст. включає послідовну підготовку та практичну реалізацію наступних етапів управління:

  ˗                     планування (аналіз сучасного стану освітньої діяльності та освітнього процесу, визначення сильних сторін і проблем у розвитку, визначення пріоритетних цілей та розробка планів їх реалізації);

  ˗                     організацію (переформатування/створення організаційної структури для досягнення поставлених цілей, визначення, розподіл та розмежування повноважень із метою координування та взаємодії у процесі виконання завдань);

  ˗                     контроль (розробка процедур вимірювання та зіставлення отриманих результатів зі стандартами);

  ˗                     коригування (визначення та реалізація необхідних дій та заходів, націлених на стимулювання процесу досягнення максимальної відповідності стандартам).
   3.5. Система контролю якості освітнього процесу в закладі включає:

  ˗                     самооцінку ефективності діяльності із забезпечення якості;

  ˗                     контроль якості результатів навчання та об’єктивності оцінювання;

  ˗                     контроль якості реалізації навчальних (освітніх) програм.

  3.6. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Леухівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів є:

  1)    досягнення здобувачів освіти, показники результатів їх навчання;

  2)    відповідність показників успішності здобувачів освіти результатам їх навчання на кожному рівні повної загальної середньої освіти під час державної підсумкової атестації, зовнішнього незалежного оцінювання;

  3)    якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;

  4)    показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.

      3.7.Завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти в  Леухівському ЗЗСО   І-ІІІ ступенів:

  ˗                     оновлення методичної бази освітньої діяльності;

  ˗                     контроль за виконанням навчальних планів та освітньої програми, якістю знань, умінь і навичок учнів, розробка рекомендацій щодо їх покращення;

  ˗                     моніторинг та оптимізація соціально-психологічного середовища закладу освіти;

  ˗                     створення необхідних умов для підвищення фахового кваліфікаційного рівня педагогічних працівників.

  ІV. Система та механізми забезпечення академічної доброчесності

  4.1.Система забезпечення академічної доброчесності в Леухівському закладі загальної середньої освіти функціонує відповідно до статті 42 Закону України «Про освіту».

  4.2. Дотримання академічної доброчесності педагогічними кадрами   передбачає:

  -          посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок,   тверджень, відомостей;

  -          дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

  -          надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела використаної інформації та власну педагогічну діяльність;

  -          контроль за дотриманням академічної доброчесності учнями;

  -          об’єктивне оцінювання результатів навчання.

  4.3.Дотримання академічної доброчесності учнями передбачає:

  -          самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання;

  -       посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, відомостей;

  -        дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права;

  -         надання достовірної інформації про результати власної навчальної діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації.

  4.4. Порушенням академічної доброчесності вважається:

  -         академічний плагіат - оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства;

  -         самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових наукових результатів;

  -        фабрикація - вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях;

  -         фальсифікація - свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень;

  -        списування - виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації, крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання;

  -         обман - надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування; 

  -       хабарництво - надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального або нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі;

  -        необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

  4.5. За порушення академічної доброчесності педагогічні працівники можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

  -       відмова в присвоєнні або позбавлення присвоєного педагогічного звання, кваліфікаційної категорії;

  -          позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

  4.6. За порушення академічної доброчесності учні можуть бути притягнені до такої академічної відповідальності:

  -   повторне проходження оцінювання (контрольна робота, іспит, залік тощо); 

  -повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої програми. 

  4.7 Види академічної відповідальності учасників освітнього процесу за конкретні порушення  академічної доброчесності визначені Положенням про академічну доброчесність учасників освітнього процесу закладу освіти.

  Кожна особа, стосовно якої порушено питання про порушення нею

  академічної доброчесності, має такі права:

  - ознайомлюватися з усіма матеріалами перевірки щодо встановлення факту порушення   академічної доброчесності, подавати до них зауваження;

  - особисто надавати усні та письмові пояснення або відмовитися від надання будь-яких  пояснень, брати участь у дослідженні доказів порушення академічної доброчесності;

  - знати про дату, час і місце та бути присутньою під час розгляду питання про  встановлення факту порушення академічної доброчесності та притягнення її до   академічної відповідальності;

  - оскаржити рішення про притягнення до академічної відповідальності до органу, уповноваженого розглядати апеляції, або до суду.

  V. Критерії, правила і процедури оцінювання здобувачів освіти

  5.1. Система оцінювання здобувачів освіти здійснюється за напрямками:

  - визначення наявності відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень;

  - використання системи оцінювання, спрямованої на моніторинг навчальних досягнень кожного здобувача освіти;

  - спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання.

  5.2. Результатом освітньої діяльності учнів на всіх етапах освітнього процесу є знання, уміння, навички та сформовані компетентності, як загальна здатність, що базується на знаннях, досвіді та цінностях особистості.

  5.3. Оцінювання результатів навчання та особистих досягнень учнів у першому класі має формувальний характер, здійснюється вербально, на суб’єкт-суб’єктних засадах, що передбачає активне залучення учнів до самоконтролю і самооцінювання (відповідно до наказу МОН України від 20.08.2018 № 924 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів першого класу у Новій українській школі»).

  5.4. Навчальні досягнення учнів других класів підлягають формувальному і підсумковому (тематичному та завершальному) оцінюванню. Оцінювання результатів навчання учнів других класів здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 27.08.2019 № 1154 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів другого класу»).

  5.5.Формувальне оцінювання  у 3-4 класах НУШ здійснюється шляхом:

  ·                     педагогічного спостереження учителя за навчальною та іншими видами діяльності учнів;

  ·                     аналізу портфоліо учнівських робіт, попередніх навчальних досягнень учнів, результатів їхніх діагностичних робіт;

  ·                     самооцінювання та взаємооцінювання результатів діяльності учнів;

  ·                     оцінювання особистісного розвитку та соціалізації учнів їхніми батьками;

  ·                     застосування прийомів отримання зворотного зв’язку щодо сприйняття та розуміння учнями навчального матеріалу.

  У третьому та четвертому класах рекомендуємо дотримуватись алгоритму діяльності вчителя під час організації формувального оцінювання та використовувати інструментарій формувального оцінювання, запропонований у методичних рекомендаціях щодо орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів (наказ Міністерства освіти і науки України від 20.08.2018 № 924).

  Орієнтовні вимоги до педагогічного спостереження, учнівського портфоліо, само- та взаємооцінювання викладено у наказі Міністерства освіти і науки України від 27.08.2019 № 1154.

  Результати формувального оцінювання відображаються в оцінних судженнях учителя/учнів/батьків, що характеризують процес навчання та досягнення учнів. Оцінні судження вчителя мають бути об’єктивними, конкретними, чіткими, лаконічними, доброзичливими, слугувати зразком для формулювання оцінних суджень учнями. В оцінному судженні відображають прогрес учнів та поради щодо подолання утруднень, за їх наявності, у досягненні очікуваних результатів навчання відповідно до програмових вимог.  

  Підсумкове оцінювання (тематичне, семестрове і річне) у третіх та четвертих класах здійснюється за рівневою шкалою, а його результати позначаються словами або відповідними літерами: «початковий (П)», «середній» (С), «достатній» (Д), «високий (В)». (Додаток 1 до наказу МОН України №1146 від 16.09.2020)

  5.6. Оцінювання навчальних досягнень учнів 4 класу здійснюється вербально (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»):

  - з предметів інваріантної складової: «Інформатика», «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво», інтегрованого курсу «Мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура», «Я у світі» та «Трудове навчання»;

  - з усіх предметів варіативної складової.

  Оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за 12-бальною шкалою:

  - з предметів інваріантної складової освітніх галузей: «Мови і літератури (мовний і літературний компоненти)», «Математика», «Природознавство».

  5.7. Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).

  5.8. Оцінювання навчальних досягнень учнів старшої школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 13.04.2011 № 329 «Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти»).

  5.9. Державна підсумкова атестація осіб, які здобувають загальну середню освіту в ЗЗСО, відбувається відповідно до наказу МОН України від 07.12.2018 № 1369 «Про затвердження Порядку проведення державної підсумкової атестації» (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 221 від 18.02.2019).

  Критерії  оцінювання навчальних досягнень  учнів  початкової школи 

  ·      Оцінювання навчальних досягнень  учнів  1-го класу  у Новій українській школі - формувальне оцінювання згідно наказу МОНУ від 20.08.2018 р. №924

  ·      Оцінювання навчальних досягнень  учнів  2-го класу  у Новій українській школі -  формувальне оцінювання згідно наказу МОНУ від 27.08.2019 р. №1154

  Видами оцінювання навчальних досягнень учнів є поточне, тематичне, семестрове, річне оцінювання та державна підсумкова атестація.

  Поточне оцінювання - це процес встановлення рівня навчальних досягнень учня  в оволодінні змістом предмета, уміннями та навичками відповідно до вимог навчальних програм.

  Об'єктом поточного оцінювання рівня навчальних досягнень учнів є знання, вміння та навички, самостійність оцінних суджень, досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.

  Поточне оцінювання здійснюється у процесі  вивчення теми. Його основними завдання є:встановлення й оцінювання рівнів розуміння і первинного засвоєння окремих елементів змісту теми, встановлення зв'язків між ними та засвоєним змістом попередніх тем, закріплення знань, умінь і навичок.

  Формами поточного оцінювання є індивідуальне, групове та фронтальне опитування; робота з діаграмами, графіками, схемами; робота з контурними картами; виконання учнями різних видів письмових робіт; взаємоконтроль учнів у парах і групах; самоконтроль тощо. В умовах упровадження зовнішнього незалежного оцінювання особливого значення набуває тестова форма контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів.

  Інформація, отримана на підставі поточного контролю, є основною для коригування роботи вчителя на уроці.

  Тематичному оцінюванню навчальних досягнень підлягають основні результати вивчення теми (розділу).

  Тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів забезпечує:

  •         усунення безсистемності в оцінюванні;

  •         підвищення об'єктивності оцінки знань, навичок і вмінь;

  •         індивідуальний та диференційований підхід до організації навчання;

  •         систематизацію й узагальнення навчального матеріалу;

  •         концентрацію уваги учнів до найсуттєвішого в системі знань з кожного предмета.

  Тематична оцінка виставляється на підставі результатів опанування учнями матеріалу теми впродовж її вивчення з урахуванням поточних оцінок, різних видів навчальних робіт (практичних, лабораторних, самостійних, творчих, контрольних робіт) та навчальної активності школярів.

  Перед початком вивчення чергової теми всі учні мають бути ознайомлені з тривалістю вивчення теми (кількість занять); кількістю й тематикою обов'язкових робіт і термінами їх проведення; умовами оцінювання.

  Оцінка за семестр виставляється за результатами тематичного оцінювання, а за рік - на основі семестрових оцінок.

  Учень  має право на підвищення семестрової оцінки.

  VІ. Критерії, правила і процедури оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

  6.1.Процедура оцінювання педагогічної діяльності педагогічного працівника включає в себе атестацію та сертифікацію.

  6.2.Атестація педагогічних працівників - це система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників.

  6.3.Атестація педагогічних працівників може бути черговою або позачерговою. Педагогічний працівник проходить чергову атестацію не менше одного разу на п’ять років, крім випадків, передбачених законодавством.

  За результатами атестації визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються кваліфікаційні категорії, педагогічні звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

  Рішення атестаційної комісії може бути підставою для звільнення педагогічного працівника з роботи у порядку, встановленому законодавством.

  6.4.Положення про атестацію педагогічних працівників затверджує центральний орган виконавчої влади у сфері освіти.

  Один із принципів організації атестації – здійснення комплексної оцінки діяльності педагогічного працівника, яка передбачає забезпечення всебічного розгляду матеріалів з досвіду роботи, вивчення необхідної документації, порівняльний аналіз результатів діяльності впродовж усього періоду від попередньої атестації. Необхідною умовою об’єктивної атестації є всебічний аналіз освітнього процесу у закладі, вивчення думки батьків, учнів та колег вчителя, який атестується тощо. 

             

  6.5.Сертифікація педагогічних працівників - це зовнішнє оцінювання професійних компетентностей педагогічного працівника (у тому числі з педагогіки та психології, практичних вмінь застосування сучасних методів і технологій навчання), що здійснюється шляхом незалежного тестування, самооцінювання та вивчення практичного досвіду роботи. 

  Сертифікація педагогічного працівника відбувається на добровільних засадах виключно за його ініціативою. 

   

  VIІ. Критерії, правила і процедури оцінювання

  управлінської діяльності керівних працівників закладу освіти

  7.1.Управлінська діяльність керівних працівників закладу освіти на сучасному етапі передбачає вирішення низки концептуальних положень, а саме:

  - створення умов для переходу від адміністративного стилю управління до

  громадсько-державного;

  - раціональний розподіл роботи між працівниками закладу з урахуванням їх

  кваліфікації, досвіду та ділових якостей;

  - забезпечення оптимальної організації освітнього процесу, який би

  забезпечував належний рівень освіченості і вихованості випускників та підготовку їх до  життя в сучасних умовах;

  - визначення найбільш ефективних для керівництва шляхів і форм реалізації

  стратегічних завдань, які б повною мірою відповідали особливостям роботи закладу та діловим якостям адміністрації, раціональне витрачення часу всіма працівниками  закладу;

  - правильне і найбільш ефективне використання навчально-матеріальної бази та   створення сприятливих умов для її поповнення в сучасних умовах;

  - забезпечення високого рівня працездатності всіх учасників   освітнього процесу;

  - створення здорової творчої атмосфери в педагогічному колективі.

  7.2.Сучасні положення освітнього менеджменту вимагають від  керівника навчального закладу фахових компетенцій:

  - прогнозувати позитивне майбутнє і формувати дух позитивних змін;

  - забезпечувати відкрите керівництво;

  - вивчати інтереси і потреби місцевої громади й суспільства в цілому, щоб визначати нові цілі і завдання;

  - організовувати роботу колективу на досягнення поставлених цілей;

  - працювати над залученням додаткових ресурсів для якісного досягнення цілей;

  - постійно вчитися і стимулювати до цього членів педагогічного колективу.

  7.3.  Діяльність керівника закладу визначається такими чинниками:

  - рівнем його компетентності;

  - обраною концепцією власної діяльності;

  - рівнем розвитку і спрямованості організаційної культури закладу.

  Установити ефективність навчально-виховного процесу, якість створених умов  для його проведення, вплив керівника на продуктивність роботи школи неможливо без належної оцінки результатів його діяльності.

   7.4. Процедура та правила оцінювання управлінської діяльності керівного складу закладу освіти визначені Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН України від 06.10.2010 року (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту № 1473 від 20.12.2011, наказом МОН України № 1135 від 08.08.2013).

  VIІІ. Створення інклюзивного освітнього середовища

  8.1. Дітям з особливими освітніми потребами (ООП), як і всім іншим, гарантовано право на доступ до освіти, на можливість отримувати досвід і знання (стаття 3 Закону України «Про освіту»).

  8.2.Заклад освіти забезпечує здобувача освіти з особливими освітніми потребами інклюзивним освітнім середовищем :

  - необхідними ресурсами освітнього процесу, що мають відповідати ліцензійним та акредитаційним вимогам;

  - умовами доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами.

  Практичне впровадження інклюзивного середовища базується на принципах універсального дизайну та розумного пристосування.

  Зокрема шкільний освітній процес відповідає широкому спектру індивідуальних можливостей здобувачів освіти; забезпечує гнучку методику навчання, викладання та подання матеріалу; доступні та гнучкі навчальні плани й програми.

  8.3.Дизайн закладу в основному  враховує наявність необхідного розміру і простору при підході, під’їзді та різноманітних маніпуляціях, з огляду на антропометричні характеристики, стан та мобільність користувача.

  Наявність необхідного розміру і простору:

  - доступні навчальні місця для здобувачів освіти, у тому числі з прилеглим простором для асистентів вчителів;

  - меблі, фурнітура та обладнання, що підтримують широкий спектр навчання та навчальних методик;

  - можливість регулювання середовища (наприклад, освітлення) для різноманітних потреб здобувачів освіти у навчанні та інше.

  У закладі освіти створено необхідні умови для навчання осіб з особливими освітніми потребами:

  1.При вході до школи розташовано пандус для колісних крісел.

  2.Внутрішні туалети на першому поверсі.

  3. Шкільна їдальня на першому поверсі. .

  4. Затишні,ошатні класні кімнати.

  5 . Роздягальня в класній кімнаті.

  6. Освітній процес у разі потреби забезпечується навчальною, методичною та науковою літературою завдяки фондам шкільної бібліотеки.

  ІХ. Забезпечення наявності

  інформаційних систем для ефективного управління

  9.1. Роботу інформаційної системи школи забезпечує наявність необ-меженого доступу до мережі Internet для учнів та педагогічних працівників (в тому числі через сервіс Wi-Fi).

  9.2. З метою використання інформаційно-комунікаційних технологій для ефективного управління освітнім процесом в закладі створено інформа-ційноосвітнє середовище на порталі інформаційної системи управління освітою (ІСУО).

  9.3. Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля ЛеухівськогоЗЗСО І-ІІІ ступенів функціонує офіційний сайт закладу: http://leuh.iledu.vn.ua/ На ньому розміщено :

               -статут закладу освіти;

  -ліцензії на провадження освітньої діяльності;

  - структура та органи управління закладу освіти;

  - матеріально-технічне забезпечення закладу освіти;

  - правила прийому до закладу освіти;

  - результати моніторингу якості освіти;

  - мова освітнього процесу;

  - наявність вакантних посад;

  - ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у закладі освіти;

  - освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;

  - кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;

  - територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;

  - річний звіт про діяльність закладу освіти;

             -фінансові звіти про надходження та використання всіх коштів,         отриманих як благодійна допомога.

  9.4. Інформація  на офіційному сайті,  систематично поновлюється.

  9.5. Заклад освіти підтримує зв'язок з відділом освіти через електрону пошту (leukhyscool@ukr.net) та VIBER.

  9.6.Під час дистанційного навчання  заклад використовував Viber, Google Class, Google Meet.

  Х. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЯВНОСТІ

  НЕОБХІДНИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ, ЗОКРЕМА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

   

  Одним із основних елементів забезпечення якості освітнього процесу в  Леухівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів є наявність відповідних ресурсів (кадрових, матеріально-технічних, навчально-методичних та інформаційних) та ефективність їх застосування.

  Навчальні програми, за якими здійснюється освітній процес здобувачів загальної середньої освіти, забезпечують можливість досягнення компетентностей.

  Для здійсня освітнього процесу   в закладі є : 4 кабінети, 8 класних кімнат,   майстерня(комбінована) , спортивний зал ,актовий зал,спортивні площадки,

  їдальня ,внутрішні вбиральні.

  У закладі є навчальні програми з усіх освітніх предметів.

  Бібліотечний фонд закладу нараховує __________примірників.

  Забезпеченість освітнього процесу навчальною літературою становить______%.

                                   НОРМАТИВНА БАЗА:

  - Закон України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017;

  - Закон України «Про загальну середню освіту»;

  - Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;

  - стандарти загальної середньої освіти (Державний стандарт початкової освіти, затверджений постановою КМУ від 21 лютого 2018 року №87;Державний стандарт початкової загальної освіти, затверджений постановою КМУ від 20 квітня 2011 року № 462; Державний стандарт базової та повної загальної середньої освіти,  затверджений постановою КМУ від 23 листопада 2011 року № 1392);

  - Статут закладу загальної середньої освіти.


   

   

   

   

  ПОЛОЖЕННЯ

  про академічну доброчесність учасників освітнього процесу в Леухівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів  Дашівської селищної ради


   1.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

  1.1. Положення про дотримання академічної доброчесності (далі - Положення) в Леухівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дашівської селищної ради  встановлює норми та правила етичної поведінки, професійного спілкування у відносинах між учасниками освітнього процесу, а саме: педагогічними працівниками, здобувачами освіти та їх батьками чи особами, які їх заміняють.

  1.2. Положення розроблено на основі Конституції України, Конвенції ООН «Про права дитини», Законів України «Про освіту», «Про запобігання корупції», «Про авторські та суміжні права», Цивільного кодексу України, статуту закладу, Правил внутрішнього розпорядку та інших нормативно-правових актів чинного законодавства України.

  1.3. Метою даного Положення є дотримання високих професійних стандартів в освітній сфері, забезпечення сприятливого морально-психологічного клімату в колективі та підвищення довіри до результатів навчання, а також зростання авторитету  закладу освіти.

  1.4. Дія Положення поширюється на всіх учасників освітнього процесу (педагогічних працівників, здобувачів освіти та їх батьків чи осіб, які їх заміняють) та співробітників закладу освіти.

  2. ПРИНЦИПИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

  2.1. Академічна доброчесність - це сукупність етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання з метою забезпечення довіри до результатів навчання, попередження порушень освітнього процесу.

  2.2. Порушеннями академічної доброчесності згідно ст.42 п.4 Закону України «Про освіту» вважається:

  • Академічний плагіат –оприлюднення (частково або повністю) наукових (творчих) результатів, отриманих іншими особами, як результатів власного дослідження (творчості) та/або відтворення опублікованих текстів (оприлюднених творів мистецтва) інших авторів без зазначення авторства.
  • Самоплагіат - оприлюднення (частково або повністю) власних раніше опублікованих наукових результатів як нових.
  • Фабрикація – вигадування даних чи фактів, що використовуються в освітньому процесі або наукових дослідженнях.
  • Фальсифікація – свідома зміна чи модифікація вже наявних даних, що стосуються освітнього процесу чи наукових досліджень.
  • Списування – виконання письмових робіт із залученням зовнішніх джерел інформації (шпаргалки, мікронавушники, телефони, планшети, тощо), крім дозволених для використання, зокрема під час оцінювання результатів навчання, а також повторне використання раніше виконаної іншою особою письмової роботи (лабораторної, контрольної, самостійної, індивідуальної, тощо).
  • Обман – надання завідомо неправдивої інформації щодо власної освітньої (наукової, творчої) діяльності чи організації освітнього процесу; формами обману є, зокрема, академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація та списування.
  • Хабарництво – надання (отримання) учасником освітнього процесу чи пропозиція щодо надання (отримання) коштів, майна, послуг, пільг чи будь-яких інших благ матеріального чи нематеріального характеру з метою отримання неправомірної переваги в освітньому процесі.
  • Зловживання впливом – пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди особі, яка пропонує чи обіцяє (погоджується) за таку вигоду або за надання такої вигоди третій особі вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
  • Необ’єктивне оцінювання – свідоме завищення або заниження оцінки результатів навчання здобувачів освіти.

  2.3. Академічна доброчесність впроваджується через систему принципів: законності, професіоналізму, чесності, взаємоповаги, ввічливості, справедливості, відповідальності, прозорості, толерантності.

  2.4. Кожен член шкільної спільноти наділений правом вільно обирати свою громадянську позицію, яка проголошується відкрито при обговоренні рішень та внутрішніх документів.

  2.5. Офіційне висвітлення діяльності закладу освіти та напрямів його розвитку може здійснювати директор закладу освіти або особа за його дорученням.

  2.6. У разі, якщо відбулося розповсюдження інформації, яка є неправдивою, особа, яка до цього причетна, має зробити все можливе, щоб спростувати викривлену інформацію, зменшити обсяг завданої шкоди.

  3.ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

  Академічна доброчесність забезпечується:

  3.1. Усіма співробітниками та учасниками освітнього процесу закладу освіти шляхом:

  3.1.1. Уникнення провокування дій, пов’язаних з корупційними правопорушеннями.

  3.1.2. Дотримання норм Конституції України.

  3.1.3. Дотримання Статуту Леухівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дашівської селищної ради  та Правил внутрішнього розпорядку.

  3.1.4. Дотримання норм чинного законодавства України в сфері освіти та загальної середньої освіти.

  3.1.5. Збереження, поліпшення та раціонального використання навчально – матеріальної бази закладу освіти.

  3.1.6. Культури зовнішнього вигляду співробітників та учасників освітнього процесу.

  3.1.7. Дотримання правил високих стандартів ділової етики у веденні переговорів, у тому числі телефонних, які мають вестися у спокійному, ввічливому, доброзичливому тоні, що сприяє створенню позитивної репутації закладу освіти загалом.

  3.1.8. Надання достовірної інформації.

  3.1.9. Негайного повідомлення адміністрації закладу у разі отримання для виконання рішень чи доручень, які є незаконними або такими, що становлять загрозу правам, свободам чи інтересам окремих громадян, юридичних осіб, державним або суспільним інтересам.

  3.1.10.Відповідальності за порушення академічної доброчесності.

  3.2. Педагогічними працівниками шляхом:

  3.2.1. Якісного, вчасного та результативного виконання своїх функціональних обов’язків, корпоративної етики.

  3.2.3. Обов’язкової присутності, активної участі на засіданнях педагогічної ради та колегіальної відповідальності за прийняті управлінські рішення.

  3.2.4. Незалежності професійної діяльності від політичних партій, громадських і релігійних організацій.

  3.2.5.Підвищення своєї кваліфікації шляхом саморозвитку і самовдосконалення, а також вчасного проходження відповідно до вимог законодавства курсової підготовки.

  3.2.6. Дотримання правил посилання на джерела інформації у разі використання відомостей, написання методичних матеріалів, наукових робіт, тощо.

  3.2.7. Надання якісних освітніх послуг з використанням в практичній професійній діяльності інноваційних здобутків в галузі освіти.

  3.2.8. Об’єктивного і неупередженого оцінювання результатів навчання здобувачів освіти.

  3.2.9. Здійснення контролю за дотриманням академічної доброчесності здобувачами загальної середньої освіти.

  3.2.10. Інформування здобувачів освіти про типові порушення академічної доброчесності та види відповідальності за її порушення.

  3.2.11.Не розголошення конфіденційної інформації, інформації з обмеженим доступом та інших видів інформації відповідно до вимог законодавства в сфері інформації та звернення громадян.

  3.3. Здобувачами загальної середньої освіти шляхом:

  3.3.1. Поваги до педагогічних працівників.

  3.3.2. Поваги честі і гідності інших осіб, навіть, якщо їх погляди відрізняються від власних переконань.

  3.3.3. Присутності на всіх навчальних заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами.

  3.3.4. Самостійного виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

  3.3.5. Подання на оцінювання лише самостійно виконаної роботи, що не є запозиченою або переробленою з іншої, виконаної третіми особами.

  3.3.6. Використанням у навчальній або дослідницькій діяльності лише перевірених і достовірних джерел інформації та грамотного посилання на них.

  3.3.7 Не припустимості пропонування хабаря за отримання будь-яких переваг у навчальній або дослідницькій діяльності, у тому числі з метою зміни отриманої академічної оцінки.

  3.4. Батьками здобувачів загальної середньої освіти або особами, які їх заміняють,  шляхом:

  3.4.1. Виховання у дітей поваги до гідності, прав, свобод і законних інтересів однокласників, учнів інших класів, вчителів та інших людей.

  3.4.2. Виховання відповідального ставлення до власного фізичного та психічного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля, формування навичок здорового способу життя.

  3.4.3. Формування у дитини культури життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді, а також таких загальнолюдських цінностей, як справедливість, патріотизм, гуманізм, толерантність, працелюбство.

  3.4.4. Виховання поваги до державної мови та державних символів України, усвідомлення необхідності дотримуватися Конституції та законів України, Статуту закладу, правил внутрішнього розпорядку.

  3.4.5. Сприяння виконанню дитиною освітньої програми та досягнення дитиною передбачених нею результатів навчання, самостійного виконання нею навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового контролю результатів навчання.

  3.5. Неприйнятним для всіх учасників шкільної спільноти є:

  3.5.1. Навмисне перешкоджання навчальній чи трудовій діяльності членів спільноти.

  3.5.2. Участь у будь-якій діяльності, що пов’язана з обманом, нечесністю; підробка та використання документів.

  3.5.3. Перевищення повноважень, що передбачені посадовими інструкціями, контрактами.

  3.5.4. Використання мобільних телефонів під час навчальних занять, нарад або офіційних заходів.

  3.5.5. Вживання наркотичних речовин, алкогольних напоїв, паління у тому числі і електронних сигарет, поява у стані алкогольного, наркотичного та токсичного сп’яніння.

  3.5.6. Пронесення зброї, використання газових балончиків та інших речей, що можуть зашкодити здоров’ю та життю людини.

  4. ЗАХОДИ З ПОПЕРЕДЖЕННЯ, ВИЯВЛЕННЯ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

  4.1. При прийомі на роботу працівник знайомиться із даним Положенням під розписку після ознайомлення із правилами внутрішнього розпорядку закладу освіти.

  4.2. Положення доводиться до батьківської громади на конференції, а також оприлюднюється на сайті закладу.

  4.3. Заступник директора Леухівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дашівської селищної ради, який відповідає за методичну роботу:

  • Забезпечує шляхом практикумів, консультацій та інших колективних та індивідуальних форм навчання з педагогічними працівниками щодо створення, оформлення ними методичних розробок для публікацій на конкурси різного рівня з метою попередження порушень академічної доброчесності;
  • Використовує у своїй діяльності (рецензування робіт на конкурси різного рівня, на присвоєння педагогічного звання) та рекомендує вчителям сервіси безкоштовної перевірки робіт на анти-плагіат.

  4.4. Педагогічні працівники в процесі своєї освітньої діяльності дотримуються етики та академічної доброчесності, умов даного Положення, проводять роз’яснювальну роботу з учнями щодо норм етичної поведінки та неприпустимості порушення академічної доброчесності (плагіат, порушення правил оформлення цитування, посилання на джерела інформації, списування, тощо).

  5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

  5.1. Відмова у встановленні кваліфікаційної категорії, присвоєнні педагогічного звання.

  5.2. Позбавлення раніше встановленої категорії.

  5.3. Позбавлення права брати участь у роботі визначених законом органів чи займати визначені законом посади.

  5.4. Повторне проходження здобувачами освіти оцінювання чи не зарахування результатів самостійних, контрольних робіт, іспитів, заліків тощо.

  5.5. Повторне проходження навчального курсу.

  5.6. У разі списування під час конкурсів, I етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади робота учасника анулюється. У разі повторних випадків учасник не допускається до участі в інших конкурсах, олімпіадах.

  6. КОМІСІЯ З ПИТАНЬ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ

  6.1. Комісія з питань академічної доброчесності (далі - Комісія) – це незалежний орган, що діє у закладі з метою забезпечення моніторингу дотримання членами шкільної спільноти морально-етичних та правових норм цього Положення.

  6.2. До складу Комісії входять представники Ради школи та педагогічного колективу.

  Склад комісії затверджується рішенням педагогічної ради.

  Голова, заступник голови та секретар Комісії обираються з числа осіб, що входять до неї.

  Голова веде засідання, підписує протоколи та рішення тощо.

  За відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник.

  Секретар Комісії здійснює повноваження щодо ведення протоколу засідання, технічної підготовки матеріалів до розгляду їх на засіданні тощо.

  Термін повноважень Комісії – 1 рік.

  6.3. Комісія має такі повноваження:

  • Виявляти та встановлювати факти порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.
  • Проводити інформаційну роботу щодо популяризації принципів академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу.
  • Готувати пропозиції, надавати рекомендації та консультації  щодо підвищення ефективності впровадження принципів академічної доброчесності в освітню діяльність школи.
  • Отримувати і розглядати заяви за умови, якщо вони носять не анонімний характер, щодо порушення академічної доброчесності учасників освітнього процесу школи.
  • Залучати до своєї роботи експертів з відповідних галузей, а також використовувати технічні і програмні засоби для встановлення фактів порушення норм академічної доброчесності за поданою заявою.
  • Доводити результати розгляду заяв щодо порушення академічної доброчесності до відома директора школи для подальшого реагування.

  6.4. Свої повноваження Комісія здійснює за умови, що кількість її членів, присутніх на засіданні, складатиме не менше ніж дві третини її складу.

  6.5. Рішення приймаються відкритим голосуванням. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх на засіданні членів Комісії. У разі рівного розподілу голосів, голос голови Комісії є вирішальним.

  6.6. За результатами засідання Комісії складається протокол. Який підписує голова (в разі його відсутності - заступник) та секретар.

  6.7. Комісія звітує про свою роботу двічі на рік.

  7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

  7.1. Учасники освітнього процесу мають знати Положення про академічну доброчесність. Незнання або нерозуміння норм цього Положення не є виправданням неетичної поведінки. Заклад освіти забезпечує публічний доступ до тексту Положення через власний офіційний сайт.

  7.2. Положення про академічну доброчесність закладу освіти ухвалюється педагогічною радою закладу більшістю голосів та вводиться в дію наказом директора.

  7.3. Зміни та доповнення до Положення можуть бути внесені будь-яким учасником освітнього процесу за поданням до педагогічної ради закладу освіти та вводяться в дію наказом директора Леухівському ЗЗСО І-ІІІ ступенів Дашівської селищної ради.

   

     Важливо кожному

   Україна

  Леухівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів

  Дашівської селищної  ради , Вінницької області   Ідент. код  26241959

        ІНФОРМАЦІЯ

  по благоустрою території школи та села

  В Леухівському ЗЗСО І - ІІІ ступенів  проведенні  такі  заходи по благоустрою території:

   1.     Обрізали дерева на території школи .

  2.     Загорнули  шкільну територію (2,35 га.) .

  3.     Посадили 83 саджанці різних видів дерев  та побілили яблуні.

  4.     Упорядкували шкільний двір, побілили бордюри.

  5.     Упорядкували прилеглу територію центральної дороги  села та брали участь в побілці дерев.

  6.     Брали  участь у висадці парку в центрі села.

  7.     Прибрали біля меморіалу «Скорботна мати», біля пам’ятників «Жертвам голодомору», «Воїнів інтернаціоналістів» а також 20 могил на кладовищі.

         Директор школи                             О.П.Тодоровський

   

 

Україна

Леухівський  заклад  загальної середньої освіти   І-ІІІ  ступенів

Дашівської селищної ради   Вінницької  області  Ідент.  код  26241959

                                               НАКАЗ

 Від 03 березня 2021 року                                                     № 38

 Про  організацію освітнього процесу

з використанням  технологій

дистанційного навчання під час карантину

   

                 На виконання наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради  від  02.03.2021 р. №44-ОД   «Про  організацію освітнього процесу з використанням  технологій  дистанційного навчання під час карантину».  Відповідно до рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 7 від 01 березня 2021 року), рішення позачергового засідання комісії з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дашівської селищної ради (протокол № 3 від 02 березня 2021 року),

                             

НАКАЗУЮ:

 

1. Організувати   з 03.03.2021 року дистанційну форму навчання для учнів 1-  11 класів.

 2. Класним керівникам повідомити батьків та учнів 1-11 класів про                  дистанційне навчання та дотримання усіх протиепідемічних вимог, визначених нормативно-правовими документами.

3.Учителям- предметникам організувати дистанційне навчання для учнів 1-11 класів.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                          Тодоровський О.П

 

Україна

Леухівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів

Дашівської селищної ради   Іллінецького району Вінницької  області

Ідент.  код  26241959

НАКАЗ

Від 25 лютого 2021 року                                                     № 25

                                       

Про  організацію освітнього процесу

з використанням  технологій

дистанційного навчання під час карантину

   

                 На виконання наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради  від 25.02.2021р. № 38 –ОД «Про  організацію освітнього процесу з використанням  технологій    дистанційного навчання під час карантину»,  відповідно  рішення позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій (протокол № 6 від 24 лютого 2021 року), рішення позачергового засідання комісії з питань техногенно-економічної безпеки та надзвичайних ситуацій Дашівської селищної ради (протокол № 2 від 25 лютого 2021 року),

 

НАКАЗУЮ:

1.Організувати:

очне навчання у звичайному режимі для учнів 1-4 класів з обов’язковим дотриманням усіх протиепідемічних вимог, визначених нормативно-правовими документами.

- з 26.02.2021 року дистанційну форму навчання для учнів 5-11 класів.

2. Класним керівникам повідомити батьків та учнів 5-11 класів про дистанційне навчання та дотримання усіх протиепідемічних вимог, визначених нормативно-правовими документами.

3.Учителям- предметникам організувати дистанційне навчання для учнів 5-11 класів.

4.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                          Тодоровський О.П

 

 

Україна

Леухівський  заклад  загальної середньої освіти   І-ІІІ  ступенів

Дашівської селищної ради   Вінницької  області  Ідент.  код  26241959

                                                       НАКАЗ

Від  12 лютого  2021 року                                                     №  18

  Про  організацію дистанційної

форми навчання  в школі

       

   На виконання наказу відділу освіти, культури, молоді та спорту Дашівської селищної ради  від  12.03.2021 р. №29-ОД «Про  організацію дистанційної  форми навчання  в закладах загальної середньої  та позашкільної освіти», з метою попередження травматизму та  захворюваності серед усіх учасників освітнього процесу, відповідно до листа Департаменту освіти і науки Вінницької ОДА від 08.02.2021 року №1065,

НАКАЗУЮ:

1.Вчителям школи організувати з 15 по 19 лютого 2021 року :

- дистанційну форму навчання для учнів 2-11 класів відповідно до Положення про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженим наказом МОН від 08 вересня 2020 року № 1115, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 вересня 2020 року за № 941/35224.

-додаткові канікули для учнів 1-х класів.

2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи:                          О.П.Тодоовський

 

 

Україна

Леухівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів

 Дашівської селищної ради  Іллінецького   району Вінницької  області

 Ідент.  код  26241959

НАКАЗ

від_06.01. 2021 року                                                           № __6

 

Щодо організації освітнього процесу в

школі під час локдауну

  У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).                                               

                                              НАКАЗУЮ:

1.     Всі учасники освітнього процесу повинні дотримуватися протиепідеміологічних вимог і наведених нижче рекомендацій щодо особливостей організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час локдауну з 11.01 2021р по 22.01.2021р.

2.     Встановити режим роботи працівників (як педагогічних, так і непедагогічних) із запровадженням гнучкого графіку їх роботи.

3.     Структуру навчального року, визначену закладом загальної середньої освіти, залишати незмінною. Підготуватися до подальшої дистанційної роботи.

4.     Заступнику директора з НВР Марчишиній Н.О:

4.1  контролювати  виконання працівниками методичної, організаційно-педагогічної роботи: розроблення індивідуальних планів професійного розвитку (підвищення кваліфікації педагогічних працівників, самоосвіти), зокрема, в умовах карантину вчителі повинні працювати з учнями, що перебувають удома, шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей школи : освітні платформи  GOOGLE CLAS, CLASS ROOM та  VIBER .

4.2  координувати та здійснювати контроль за виконанням вчителями освітніх програм.

          3.3 автономію вчителя забезпечити академічною свободою, включаючи  

                 свободу вільного вибору форм, методів і засобів навчання, що  

                 відповідають освітній програмі, з метою впровадженням авторських  

                 методик із використанням технологій дистанційного навчання.

      4. Робочі години вчителя, який забезпечує дистанційне навчання учнів  

           обліковувати (рахувати) відповідно до навчального навантаження вчителя  

           та розкладу навчальних занять у школі.

      5. Розклад занять та робочий час вчителя в дистанційному режимі  

          максимально наблизити до розкладів навчальних занять та поточного  

           режиму роботи школи.

      6. Заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів у  

          друкованому вигляді, відтермінувати до нормалізації епідеміологічної  

           ситуації.

      7. Так, як технічні можливості не дозволяють провести оцінювання  

            навчальних досягнень учнів дистанційно, відтермінувати  проведення  

            оцінювання до завершення  локдауну.

           8. Завгоспу школи Голуб Г.Ф. контролювати збереження систем  

             життєзабезпечення (охоронного режиму);

            9. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.


Директор школи                          Тодоровський О.П

 

Україна

                                            Леухівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів

Іллінецької  районної  ради,Вінницької  області  Ідент.  код  26241959

 НАКАЗ

 від  08 травня 2020  року                              № 45

 

    Про продовження карантинних заходів у школі.

 

  На виконання наказу Департаменту освіти і науки обладміністрації від 05 травня 2020 року № 157  «Про внесення змін до п.1 наказу від 24.04.2020 року № 154»

 НАКАЗУЮ:

1.     1. Продовжити в школі встановлений режим карантину до 22 травня 2020 року.

2.     2. Працівникам школи  виконувати всі заходи, передбачені  вимогами наказу Міністерства освіти і науки України від 16 березня 2020 року № 406 «Про організаційні заходи для запобігання поширенню корона вірусу COVID - 19».

3.     3. Адміністрації школи невідкладно інформувати відділ освіти райдержадміністрації про всі надзвичайні ситуації, які можуть виникнути в закладі.

 

4.      4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

 

Директор школи                                       Тодоровський О.П.

 

 

 

 

 

 Україна

 

Леухівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів

Іллінецької  районної  ради,Вінницької  області  Ідент.  код  26241959

НАКАЗ

від_25 березня 2020 року                                                           № 34__

 

Щодо організації освітнього процесу в

 

 

   школі під час карантину.

 

 У зв’язку з епідеміологічною ситуацією, що склалася в Україні, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19).

НАКАЗУЮ:

всі учасники освітнього процесу повинні дотримуватися протиепідеміологічних вимог і наведених нижче рекомендацій щодо особливостей організації освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти під час карантину.

1.     Встановити режим роботи працівників (як педагогічних, так і непедагогічних) із запровадженням гнучкого графіку їх роботи;

2.     Структуру навчального року, визначену закладом загальної середньої освіти, залишати незмінною. Весняні канікули заплановані з 23 по 29 березня 2020 року залишити. Під час канікулярного періоду не  перевантажувати учнів домашніми завданнями та дати можливість педагогічним працівникам, у плановому режимі, підготуватися до подальшої дистанційної роботи.

3.     Заступнику директора з НР Марчишиній Н.О:

3.1  контролювати  виконання працівниками методичної, організаційно-педагогічної роботи: розроблення індивідуальних планів професійного розвитку (підвищення кваліфікації педагогічних працівників, самоосвіти), зокрема, в умовах карантину вчителі повинні працювати з учнями, що перебувають удома, шляхом використання технологій дистанційного навчання з урахуванням матеріально-технічних можливостей школи.

3.2  координувати та здійснювати контроль за виконанням вчителями освітніх програм.

          3.3 автономію вчителя забезпечити академічною свободою, включаючи свободу вільного вибору форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі, з метою впровадженням авторських методик із використанням технологій дистанційного навчання.

      4. Робочі години вчителя, який забезпечує дистанційне навчання учнів обліковувати (рахувати) відповідно до навчального навантаження вчителя та розкладу навчальних занять у школі

      5. Розклад занять та робочий час вчителя в дистанційному режимі максимально наблизити до розкладів навчальних занять та поточного режиму роботи школи.

      6. Заповнення шкільної документації, зокрема класних журналів у друкованому вигляді, відтермінувати до нормалізації епідеміологічної ситуації.

      7. Так, як технічні можливості не дозволяють провести оцінювання навчальних досягнень учнів дистанційно, відтермінувати  проведення оцінювання до завершення епідеміологічної ситуації.

      8. Згідно з рішенням Уряду (протокол № 8 від 18.03.2020) та з метою попередження проявів грубих порушень конституційного права на працю працівників не звільнювати працівників без їхньої згоди у період запровадження карантину на території України.

     9. Завгоспу школи Голуб Г.Ф. контролювати збереження систем життєзабезпечення (охоронного режиму);

    10. Контроль за виконання даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                          Тодоровський О.П

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Україна

 

Леухівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів

Іллінецької  районної  ради,Вінницької  області  Ідент.  код  26241959

НАКАЗ

від_12 березня 2020 року                                                           № 33__

 

Про призупинення освітнього процесу у  школі

 

 На виконання наказу Департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 25.03.2020 року № 2239 «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України»,з метою попередження розповсюдження на території України корона вірусу СОVID -19.

 

 

  НАКАЗУЮ:

1.            Запровадити  в школі з  12 березня по 24 квітня 2020 року карантин .

2.            Тодоровському О.П., директору школи:

2.1.    Відмовитися від проведення та участі у масових заходах  освітнього , наукового, соціального, спортивного та мистецько – розважального характеру на території школи та села.

2.2.    Заборонити направлення за кордон співробітників до країн з високим   ступенем ризику зараження.

2.3.    Організувати інформування, роз'яснення та проведення додаткових інструктажів серед учнів, їх батьків, опікувачів і співробітників закладу освіти щодо шляхів запобігання поширення та проявів хвороби і дій у випадку розповсюдження захворювань, спричинених коронавірусом СОУЮ-19

3.        Марчишиній Н.О., заступнику директора з навчальної роботи: 

 

3.1. Розробити заходи щодо забезпечення проведення навчальних занять за допомогою дистанційних технологій та щодо відпрацювання занять відповідно до навчальних планів після нормалізації епідемічної ситуації.

 

  3.2. Розробити заходи щодо забезпечення  часткового переведення працівників на роботу в дистанційному режимі та на виконання інших видів робіт (організаційно- педагогічна, методична, наукова тощо).

 3.3 У школі  організувати провeдeння навчальних занять за допомогою дистанційних тeхнологій у Viber.

4. Голуб Г.Ф., завідувачу господарством розробити заходи щодо забезпечення зайнятості технічного персоналу школи під час карантину.(план заходів додається)

4. Оплату працівникам закладів освіти здійснити згідно з чинним законодавством.

5. Прибиральникам службових приміщень забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом і гострих         респіраторних інфекцій.

6.   Класним керівникам провести додаткові інструктажі та роз'яснення серед здобувачів освіти щодо дотримання правил техніки безпеки під час проведення карантинних заходів.

7.  Дирекції школи:

7.1.     Обмежити проведення запланованих нарад, перевірок, ліцензійних, атестаційних та акредитаційних експертиз до нормалізації епідемічної ситуації.

7.2.     Забезпечити виконання рішень обласної та місцевих комісій з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

8.   Голуб Г.Ф. забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідних робіт для відновлення освітнього процесу.

9.    Про надзвичайні ситуації, що виникають, терміново інформувати відділ освіти .

10.   Освітній процес у  школі відновити після відповідного розпорядження.

11.                       11. Контроль за виконанням даного наказу покласти на Марчишину Н.О. заступника директора з навчальної  роботи.

 

 

 

             Директор школи :                            О.П.Тодоровський

   

Додаток 2

                                                                          до наказу  №_33_ від 12 березня        2020 року

 План заходів для технічних працівників

школи на період карантину

 

 1.     Забезпечити  постійне дотримання санітарно – гігієнічного стану приміщення школи.

 

 2.     Забезпечити виконання профілактичних заходів щодо попередження масового розповсюдження гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом і гострих респіраторних інфекцій.

3.   Забезпечити проведення комплексу робіт щодо підтримання функціонування інженерних споруд, мереж, комунікацій, а також необхідних робіт для відновлення освітнього процесу.

  

 

  Україна

 

Леухівська  загальноосвітня  школа  І-ІІІ  ступенів

Іллінецької  районної  ради,Вінницької  області  Ідент.  код  26241959

             НАКАЗ

від_11 березня  2020 року                                                  №_32_______

 

 Про призупинення навчально-виховного
процесу у навчальному закладі

              На виконання листа Департаменту освіти і науки Вінницької облдержадміністрації від 11.03.2020 року № 1593 щодо запровадження карантину, з метою уникнення подальшого розповсюдження захворюваності  серед учасників навчально-виховного процесу.

НАКАЗУЮ:

 

    1. Призупинити з 12 березня   по 03 квітня  2020 року навчально-виховний  процес  в школі.                                       
2. Класним керівникам проінформувати про дане рішення учнів
 школи та їх батьків.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

 

Директор школи                            Тодоровський О.П 

 

 

Україна

Леухівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Іллінецької районної ради, Вінницької області  Ідент. код 26241959

 

НАКАЗ                                                           

Від 25.03.2020р                                                                                         №36

 

 Про запровадження

 дистанційної роботи

на період карантину

 

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від інфікованих хвороб», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на території України коронавірусу  COVID-19», наказу Міністерства освіти і науки України від 16.03.2020р № 406 « Про організаційні заходи запобігання  поширенню  коронавірусу  COVID-19», з метою запобігання поширенню  коронавірусу  COVID-19, 

                                      Н А К А З У Ю :

 1. Запровадити з  25.03.2020р по 24.04.2020р дистанційну роботу на дому педагогічним працівникам закладу:

Тодоровський О.П. –  директор школи, вчитель історії України та всесвітньої історії;

Марчишина Н.О.- заступник директора з НР, учителька української мови і літератури;

Завертаний А.Г. – заступник директора з ВР, , учитель трудового навчання, інформатики, ПЗВ;

Форостяна Н.В.–  учителька біології, основ здоров’я,спецкурсу, природознавства;

Форостян Н.І. – учитель фізики,астрономії  та математики;

Лисак Ж.Ф.- учитель географії, історії України та всесвітньої історії; правознавства, хімії, керівник екологічного гуртка «Паросток».

 Погадайко І.В.– учитель математики, інформатики;

Приліпко Н.Я.– учителька англійської мови; учитель індивідуального  навчання  учня 2 класу;

Форостяна І.В.– учителька української мови і літератури;

Довгопола Л.А.- вчителька фізкультури, керівник військово-патріотичного гуртка «Звитяга»

Тодоровська Г.Г.- вчитель медико-санітарної підготовки, медичний працівник, , керівник військово-патріотичного гуртка «Люби і знай свій рідний край»;

Гончар К.О. – вчителька зарубіжної літератури, етики , учителька  індивідуального  навчання учня 3 класу;

Діденко Л.А.- учителька   3 класу;

Петренко Н.Я.  - учителька   4 класу;

Бурдейна Г.І. - учителька   1 класу;

Поліщук В.В.- учителька   2 класу;

Білоус С.М.- учителька  музичного мистецтва, педагог-організатор;

Заворотна Л.В. - учителька всесвітньої історії, історії України, образотворчого навчання, мистецтва,громадянської освіти;

Іваськів Г.І.- асистент вчителя інклюзивного класу;

 Члек Л.С.- практичний психолог, соціальний педагог.

2. Упродовж робочого часу, визначеного ПВТР, працівники зобов’язані:

-виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором;

-відповідати на дзвінки керівника;

-перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи;

-організовувати та проводити за розпорядженням директора школи навчальний процес за допомогою дистанційних технологій;

-складати або корегувати навчальні плани, готувати навчальні матеріали( презентації, стенди, плакати), писати конспекти уроків;

 -керувати дистанційним навчанням учнів: викладати матеріал під час скайп-конференцій, перевіряти домашні завдання через електронну пошту, надсилати тести для перевірки знань учнів.

2. Заступнику директора  з НР Марчишиній Н.О. забезпечити  контроль за дотриманням працівниками вимог пункту 2  цього наказу та ініціювати (за потреби) питання щодо вжиття заходів за дотриманням режиму дистанційної роботи на дому.

3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

  

 Директор школи :                            О.П.Тодоровський

 

 

 

 

 

 


 

1. Статут Леухівської ЗОШ І-ІІІ ст.      

                

 

 

 

2. Ліцензії на проваджння освітньої діяльності

 

таблиця № 2

 Інформація

 

 

 

Відділ освіти ,молоді та спорту Іллінецької РДА

 

(найменування органу управління освітою)

 

щодо отримання закладами освіти ліцензії

 

у сфері загальної середньої освіти: початкова освіта

 

пп

Здобувач ліцензії

(повне найменування закладу освіти)

Ідентифікаційний код

(закладу освіти)

Керівник

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Місцезнаходження

Телефон

Адреса електронної пошти

Термін дії атестації (з 26,03,2014р.по26.03.2024р.)

у разі наявності серія та номер свідоцтва про атестацію та відповідний наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

з 2015 року

відповідний наказ органу управління освітою

 

Леухівська загальноосвітня школа

І-ІІІступенів Іллінецької районної ради  Вінницької  області 

26 2419 59

Директор школи :  Тодоровський Олег  Петрович

22756 , Вінницька область,Іллінецький район,с.Леухи, вул.Савишина ,будинок 7

0685524699

leukhyscool@ukr.net

 Серія ЗД  № 004476

Відповідно до рішення  РЕР від 26.03.2014року,протокол №88

 

 

 

 


 

   

Директор школи

(найменування посади керівника)

__________

(підпис)

О.П.Тодоровський

(ініціали, прізвище)

 

 

 

МП

 

 


                                                                                                                                                                        таблиця № 3

 

 

Інформація

 

 

  Відділ освіти ,молоді та спорту Іллінецької РДА

(найменування органу управління освітою)

 

 

щодо отримання закладами освіти ліцензії

у сфері загальної середньої освіти: базова середня освіта

з/п

Здобувач ліцензії

(повне найменування закладу освіти)

Ідентифікаційний код

(закладу освіти)

Керівник

(найменування посади, прізвище, ім’я та по батькові)

Місцезнаходження

Телефон

Адреса електронної пошти

Термін дії атестації (з 26,03,2014р.по26.03.2024р.)

у разі наявності серія та номер свідоцтва про атестацію та відповідний наказ Департаменту освіти і науки облдержадміністрації

з 2015 року

відповідний наказ органу управління освітою

 

Леухівська загальноосвітня школа

І-ІІІступенів Іллінецької районної ради  Вінницької  області 

26 2419 59

Директор школи :  Тодоровський Олег  Петрович

22756 , Вінницька область,Іллінецький район,с.Леухи, вул.Савишина ,будинок 7

0685524699

leukhyscool@ukr.net

 Серія ЗД  № 004476

Відповідно до рішення  РЕР від 26.03.2014року,протокол №88

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор школи

(найменування посади керівника)

__________

(підпис)

О.П.Тодоровький

(ініціали, прізвище)

 

 

 

МП

 

 

                                                                                                                                                            таблиця № 4

  Інформація

 Відділ освіти ,молоді та спорту Іллінецької РДА

(найменування органу управління освітою)

 щодо отримання закладами освіти ліцензії

у сфері загальної середньої освіти: профільна середня освіта 

з/п